Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) Nedir, Neleri Kapsar?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Aktif olarak SGK lı çalışan bireylerin, SGK ile anlaşması olan özel sağlık kurumlarında ki hizmetlerden, düşük maliyet ile fark ücreti ödemeden yararlandıkları bir sigorta türüdür. Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında iki tür teminat seçeneği vardır; Yatarak tedavi veya Yatarak+Ayakta Tedavi teminatı. İstemiş olduğunuz olduğunuz teminata göre poliçe kapsamını kendinize göre özelleştirebilirsiniz.

Yatarak Tedaviler: Ameliyat, Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz, Trafik Kazası Sonucu Diş, Küçük Cerrahi Müdahaleler, Acil Müdahaleler, Ameliyat Öncesi/Sonrası Tetkik, Ameliyat Sonrası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Evde Bakım, Tıbbi Malzeme, Ambulans gibi giderler ödeme yüzdesi oranında bu teminattan karşılanır. Tamamlayıcı sağlık sigortalarında yatarak tedaviler %100 ve limitsizdir. Sigortalı anlaşmalı kurumda herhangi bir ödemede bulunmamaktadır.

Ayakta tedaviler: Doktor Muayene, Tahlil, MR, Röntgen, Fizik Tedavi, gibi ileri tanı yöntemlerini de içeren teminatlar, belirlenen adet başına bu teminattan karşılanmaktadır (İlaç teminatı ve gözlük teminatı SGK tarafından karşılandığı için bu poliçenin kapsamında bulunmamaktadır). Tamamlayıcı sağlık sigortasında belirlenen adetler (8-10 arası) kendi içerisinde limitsizdir.
Neden Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Yaptırmalıyım?

Beklenmedik anlarda hastanelerde anlık olarak ciddi ödemelere maruz kalmak yerine, sağlığınızı düşük tutarlar ile güvence altına alabilirsiniz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının Avantajları Nelerdir?

Gelir Vergisi Avantajı

Gelir Vergisi Avantajı

Özel sağlık sigortasında olduğu gibi işverenseniz gelir vergisi indiriminden faydalanabilirsiniz.

Ömür Boyu Yenileme

Ömür Boyu Yenileme

Üç yıl kesintisiz sigortalılık döneminden sonra “Ömür Boyu Yenileme Garantisi” elde edebilirsiniz.

Uygun Fiyatlar ile Kaliteli Hizmet

Uygun Fiyatlar ile Kaliteli Hizmet

Özel sigorta yaptıracak durumunuz yoksa daha uygun fiyata yüksek kalitede sağlık hizmeti alırsınız.

Ekstra Masraflardan Kurtulun

Ekstra Masraflardan Kurtulun

Yatarak tedavi durumlarında ve limiti geçen harcamalarda karşılaşacağınız ekstra masraflar, tamamlayıcı sigorta kapsamında değerlendirilir ve giderler anında karşılanır.

SİGORTA ŞİRKETLERİNDE Kİ BAŞLICA TEMİNATLAR

Kaza, hastalık sonucu ameliyatlı veya ameliyatsız olarak hastanede yapılan yatarak tedaviler (oda / yoğun bakım odası, refakatçinin yatak ve yemek giderleri dahil) ve ayakta veya yatarak gerçekleşmiş olmalarına bakılmaksızın kemoterapi, radyoterapi ile diyaliz tedavileri limitsiz olarak karşılanır.

Anlaşmalı kurumlarda limitsiz %100 geçerlidir.
Ameliyatlı veya ameliyatsız olarak hastanede yapılan yatarak tedaviler,
Standart oda / yoğun bakım odası, refakatçi yatak ve yemek giderleri,
Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz tedavileri,
Günübirlik tedaviler (Küçük cerrahi giderleri),
Hayati tehlike oluşturan acil durum tedavileri,
Terörle ilgili giderler yıllık 50.000 TL ile sınırlıdır.
Evde Bakım ve Tedavi Anlaşmalı Kurumlarda yıllık 30.000 TL limitli (56 güne kadar) ve %100 geçerlidir.
Suni Uzuv yıllık 30.000 TL limitli %100 geçerlidir.
Tıbbi Malzemeler yıllık 5.000 TL limitli %100 geçerlidir.
Anlaşma harici kurumlarda da ek limit imkânı*
*Anlaşma harici kurum uygulamaları için lütfen Poliçe Özel Şartlarını inceleyiniz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigorta poliçesi kapsamında tercih edilmesi durumunda Ayakta Tedavi Teminatı da sağlanmaktadır. Anlaşmalı sağlık kurumlarında yatış gerçekleşmeden sağlanan doktor muayene, röntgen, laboratuvar tetkikleri ve ileri tanı yöntemlerine ait giderleri kapsam altına alınarak yılda 10 defa kullanılabilir.

Anlaşmalı Kurumlarda 10 adet ile limitli %100 geçerlidir.
Doktor muayenesi, Röntgen, Laboratuvar tetkikleri, İleri tanı yöntemleri (MR, Tomografi, Ultrason,EKG ve Biyoksiler),
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (Anlaşmalı Kurumlarda 30 seans limitli).

Tamamlayıcı Sağlık Sigorta poliçesi kapsamında tercih edilmesi durumunda Doğum Teminatı da sağlanmaktadır. Doğum teminatından 18 yaş ve üzerindeki kadın sigortalılar yararlanabilir. Normal doğum, sezaryen, doğum ve hamilelik komplikasyonları ile ilgili yatarak yapılan tüm tedavilere ait giderler poliçede belirtilen Doğum teminatı limitsiz %100 karşılanır. Gebelikle ilgili periyodik doktor muayeneleri ve gebelik öncesi TORCH ve gebelik sırasında gerçekleşen takip ve tetkikler, (TORCH, amniosentez, NST, Down üçlü tarama vb.), Ayakta Tedaviler teminatının poliçede tercih edilmiş olması durumunda geçerli olup poliçede belirtilen Gebelik Rutin Kontroller için ise ayrıca 10 defa yararlanılabilir.

Normal doğum, Sezaryen, Doğum ve hamilelik komplikasyonları, Gebelikle ilgili periyodik doktor muayeneleri,
Gebelik sırasında gerçekleşen tetkikler.
Doğum teminatı kapsamında gebelikle ilgili giderler için 12 ay bekleme süresi uygulanır.

Bebeğe ait yeni doğan giderleri Doğum teminatı kapsamı dışındadır.

Sıkça Sorulan Sorular (S.S.S)

Sağlık sigortasında sigorta yaptıracak kişinin beyanı esas alınmaktadır. Bu yüzden talepte bulunan kişinin sigorta şirketini yanıltıcı beyanda bulunmaması gerekir. Yanıltıcı beyanda bulunulması ya da buna neden olacak şekilde sessiz kalması sigorta şirketine sözleşmeden cayma hakkı verecektir. Sigorta yaptıracak kişi tarafından sigorta şirketi ile karşılıklı mutabakata vardıktan sonra kabul edilen poliçenin ücreti ödenir. Poliçede muafiyet, indirim veya ek prim uygulaması var ise bunun sigorta yaptıracak kişi tarafından detaylı bir şekilde bilinmesi gerekmektedir. Poliçede sunulan teminatların kapsamının tam olarak öğrenilmesi böylece sigorta şirketinin ve sigortayı yaptıracak kişinin üzerlerine düşen yükümlülükleri öğrenmesi için poliçeyi ve eklerini okuması gerekmektedir.

Sigortalının sorumluluğu, poliçenin ilk taksidinin ödenmesinden itibaren başlar. Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğleyin saat 12. 00’de başlar ve öğleyin saat 12.00’de sona erer.

Sigorta ettiren veya sigortalı kaza veya hastalık sonucu ödenmesi gereken muayene, tedavi, ilaç ve hastane masraflarını gösteren belgelerin asıllarını veya asıllarından şüpheyi davet etmeyecek suretlerini tedaviyi yapan hekim veya hastane tarafından doldurulacak şirket ihbar ve tedavi formları ekinde teslim etmekle yükümlüdür.

Sağlık sigortası başlangıç tarihinden sonra oluşan hastalık ve kazalara ilişkin harcamalar, poliçe özel ve genel şartları ve istisnalarında tanımlandığı şekilde kapsam içinde olup, teminatlar dâhilinde karşılanmaktadır.

Sigortalının intihara teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık veya yaralanma halleri ile esrar, eroin gibi uyuşturucuların kullanımı teminat dışı kalan hallerdir.

Tamamlayıcı Sağlık sigortası hizmeti veren bazı sigorta şirketleri covid-19 yani korona tedavilerini karşılamaktadır.

Çocuklarınızı tek başına sigortalayabilirsiniz ancak sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebilir.

Bireysel TSS ürünleri, geniş kapsama sahip sigorta ürünleri içerisinde yer alır. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’ndan 15 günlük ile 64 yaş (dahil) aralığındaki herkes faydalanabilir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası, en genel haliyle SGK ve hizmet aldığınız sigorta şirketinin anlaşması olan tüm hastanelerde geçerlidir. Bu noktada sigorta teklifi alırken sigorta şirketlerinin anlaşmalı olduğu hastaneleri öğrenip sık sık gittiiğiniz ya da size yakın konumdaki sağlık kuruluşlarını içeren poliçeyi tercih edebilirsiniz.

Tamamlayıcı sağlık sigortası genel olarak ilaç masraflarını, diş tedavisini ve gözlüğü kapsamaz. Ancak bazı sigorta şirketleri poliçeye ambulans ve diş teminatını da ekleyebilir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası devlet destekli bir sigorta türüdür ve SGK ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında geçerlidir. SGK’nın teminat limitlerini aşan tedavi masraflarını karşılar. Yani SGK ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarındaki tedavi masraflarının SGK’nın karşılamadığı bölümü, tamamlayıcı sağlık sigortası sayesinde anlaşmalı sigorta şirketiniz tarafından karşılanır.

Özel sağlık sigortası ise poliçeniz imzalandıktan sonra başınıza gelebilecek ani hastalık ve kaza gibi beklenmedik durumlarda sağlık kurumlarından gerekli hizmeti uygun bir ücret ödeyerek, bazı durumlarda da hiç ücret ödemeden alabilmenizi sağlayan farklı bir sigorta türüdür. Özel sağlık sigortasından yararlanmak için SGK’lı olmanıza gerek yoktur ve bu sigorta türünün tamamlayıcı sağlık sigortasına kıyasla geçerli olduğu alanlar daha çeşitlidir.

İlgili Sağlık sigortasına sahipseniz sigorta poliçeniz kapsamında anlaşmalı hastanelerde ücretli muayenenizi tamamlayabilirsiniz.

Sizin için en uygun poliçeyi birlikte bulabiliriz.

İhtiyaçlarınıza uygun sigorta poliçenizi seçmenizde size yardımcı oluyoruz. İlgilendiğiniz poliçe için “Teklif Al” formunu kullanarak hızlıca teklif alabilirsiniz.