Mühendislik

Karşılaşabileceğiniz riskler karşısında size güvence sunuyoruz.

Sanayi sektörünün hızla gelişmesiyle birlikte, son yıllarda daha fazla önem kazanan Mühendislik Sigortaları, gerek kapsamı gerek teminat yapısıyla karşılaşabileceğiniz riskler karşısında size güvence sunmaktadır. Bu risklerin öngörülebilmesi, alınması gereken önlemler ve piyasadan toplanacak sigorta teklifleri için size danışmanlık yaparız.

İnşaat Tüm Riskler (Contractors' All Risk )

Bir inşaat projesinin gerçekleştirilmesinin ne kadar kapsamlı bir çalışma olduğunun bilincindeyiz. Projenin gerçekleştirme esnasında o ana dek gerçekleştirilmiş işler ile daha sonraki aşamalarda gerçekleştirilecek kısımlar için şantiye sahasında bulunan hazırlık malzemelerinizin, ilgili inşaat donanımlarınızın ve iş makinelerinizin başına gelebilecek ani ve beklenmedik her türlü hasara karşı güvence altında olmanızı sağlıyoruz.

Montaj Tüm Riskler (Erection All Risks)

Sigorta kapsamı, montajı söz konusu olan makinelerinizin montaj alanına indiği andan itibaren başlar. Tesisinizin çalışır hale gelmesiyle son bulduğu teminat süresi içerisinde karşılaşabilecek yangın, yıldırım, fırtına, infilak ve hırsızlık gibi pek çok risk grubundan doğacak hasar ve ziyana karşı değerlerinizi güvence altına almanızı sağlıyoruz.

Makine Kırılması (Machinery Breakdown)

İşletmenizde bulunan makinelerinizin beklenmedik olaylar sonucu arızalanması halinde doğacak zararlara karşı sizleri güvence altında olmanızı sağlıyoruz. İşletme kazaları, imalat, montaj, malzeme ve işçilik kusurları, kısa devre, işletme personeli ve üçüncü şahısların ihmali ve sabotajı nedeni ile meydana gelecek zararları ve bu zararların gerektireceği tamirat ve yerine koyma masraflarınızı belirlediğiniz teminatlar doğrultusunda güvence altına almanızı sağlıyoruz.

Elektronik Cihaz (Electronic Equipment Insurance)

Sigortası kapsamı dâhilinde bulunan cihazlarınızın dış etkenli, ani ve beklenmedik durumlarda başına gelebilecek tüm zararlara karşı güvence altına almanızı sağlıyoruz.

İnşaat Makineleri (Construction Machinery)

İş makinelerinizin, sigorta konusu inşaat / montaj işinizin yapılması ile ilgili olarak riziko mahalinde bulundukları esnada, meydana gelebilecek ziya ve hasarlarınızı yıllık olarak teminat altına almanızı sağlıyoruz.

CPE / Şantiye Tesisleri Ekipmanı (Construction & Equipment)

İş ekipmanlarınızın sigorta konusu inşaat / montaj işinizin yapılması ile ilgili olarak riziko mahalinde (inşaat sahası) bulundukları esnada, poliçe genel şartları kapsamına giren rizikoların gerçekleşmesi sonucu meydana gelebilecek ziya ve hasarları yıllık olarak teminata almanızı sağlıyoruz.

CMI / Genişletilmiş Makine Kırılması (Comprehensive Machinery Insurance)

Daha ziyade endüstriyel tesisleriniz veya santralleriniz için verilen geniş ve kapsamlı bir teminattır. Makine ve taşınmazlarınıza operasyonel süreçte gelebilecek fiziksel zarar ve kar kaybı teminatını sağlamaktadır. Tüm ürün, stok, bina gibi fiziksel zarara maruz kalabilecek tüm rizikoları kapsamaktadır.

CECR / İnşaat Mühendisliği Tamamlanan Riskler (Civil Engineering Completed Risks)

Tamamlanmış inşaat rizikoları teminatı uygulamada Yangın Sigortası yapılamayan altyapı tesisleriniz için kullanılır. Yerel jeolojik şartlardan, yapının teknik tasarımından, operasyonel ve yapının kullanımı ile bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek riskler ve yangın tehlikesine maruz kalınması durumunda teminat sağlar. Belirtilen riskleri yıllık olarak teminata alır.
· Yangın yıldırım infilakı
· Hava aracı ve hava aracından düşen parçaların çarpması
· Deprem, volkanik hareketler ve tsunami
· Vandalist eylemler
· Don, çığ ve buzlanma
· Sel ve su baskını
· 8 Beaufort üzeri fırtına
· Çökme, yer kayması, kaya kayması ve diğer yer hareketleri

CPI / Kapsamlı Proje Sigortası (Comprehensive Project Insurance)

Bu teminat, montaj ve inşaat projelerinize uygulanabilir. Hidroelektrik santraller gibi inşaat ve makine montaj işlerinizi içeren rizikolarda daha fazla sunulan bir üründür. 3. Şahıs ve inşaat makinelerinize ek olarak bu poliçe, nakliyat kargo işlerinizi de teminat altına almanıza yardımcı olduğumuz geniş kapsamlı bir sigorta ürünüdür.

MLOP / Makine Kırılmasına Bağlı Kar Kaybı (Machinery Breakdown Loss Of Profit)

Sizlere ait makinelerin bozulması neticesinde işletmenizin faaliyetlerinin durması nedeniyle uğrayabileceğiniz finansal kayıplarınızı Makine Kırılmasına Bağlı Kar Kaybı Sigortası Ek Teminatı ile karşılanabilmenizi sağlıyoruz.

Sizin için en uygun poliçeyi birlikte bulabiliriz.

İhtiyaçlarınıza uygun sigorta poliçenizi seçmenizde size yardımcı oluyoruz. İlgilendiğiniz poliçe için “Teklif Al” formunu kullanarak hızlıca teklif alabilirsiniz.