Sorumluluk

Risklerinizi inceliyor ve size danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Şirketler; faaliyetleri, hareketleri, ihmal ve kusurları nedeniyle üçüncü şahısların uğrayacağı zararları karşılamak için tazminat ödemek durumunda kalabiliyor. Sürekli değişen ve gelişen bir dünyada, sorumluluk risklerini sıkı denetim altında tutmak karmaşık ve zorlu bir iştir.
Bu zorlu işin üstesinden gelebilmek adına, risklerinizi inceliyor ve size danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası

Faaliyetlerinizi icra ederken meydana gelecek bir olay neticesinde, üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya hastalanması, üçüncü şahıslara ait mallarda ziya ve hasar meydana gelmesi sebebi ile tarafınıza aksedecek zarar ve ziyan taleplerini karşılayarak güvence altında olmanızı sağlıyoruz.

Ürün Sorumluluk Sigortası

Tarafınızdan imal edilen, satılan, tedarik edilen herhangi bir ticari mal veya ürünün kusurundan dolayı üçüncü şahısların uğrayacağı bedeni ve maddi zararlar sebebiyle ileri sürülecek tazminat taleplerine karşı güvence altında olmanızı sağlıyoruz.

Ürün Geri Çağırma

Satışını gerçekleştirdiğiniz, alıcısına ulaşan ancak kusurlu olduğu tespit edilen ürünlerinizin üçüncü şahıslara maddi ve bedeni zarar vermesini engellemek amacı ile geri toplama aşamasında oluşacak masraflarınıza karşı güvence altında olmanızı sağlıyoruz.

Ürün Garanti Sigortası

Sigorta konusu olan ürününüzün, kendisinden beklenen verimi sağlayamaması nedeniyle, sizin adınıza doğacak sorumluluklara karşı güvence altında olmanızı sağlıyoruz.
Tazminatın yanı sıra, ürünü kullanan kişinin dolaylı hasarı, tamir, yenileme ve değiştirme gibi masrafları da poliçe kapsamındadır.

Yönetici Sorumluluk Sigortası

Şirket ve bağlı ortaklarının, yönetim kurulu üyelerinin, yönetici veya denetleyici olarak hareket eden şirket çalışanlarının, görevlerini yerine getirirken yapabilecekleri hata veya ihmaller sebebi ile oluşan zararların kendilerinden talep edilmesi sonucu ortaya çıkan tazminat taleplerine ve davaya ilişkin savunma masraflarına karşı günce altında olmalarını sağlıyoruz.

Hekim Sorumluluk Sigortası

Serbest, kamu ya da özel sağlık kurum ve kuruluşlarında hizmet veren hekimler, diş hekimleri veya tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların mesleki faaliyetlerini ifa ederken üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlara bağlı olarak kendisine yapılan tazminat taleplerine ve taleplere bağlı olarak yargılama giderleri ile hükmolunacak faize karşı güvence altında olmalarını sağlıyoruz.

Mesleki Sorumluluk Sigortası

Meslek sahibi olan kişiler için, mesleki faaliyetleri sırasındaki yetersiz veya hatalı işlemleri sonucunda üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları yasal tazminatlara karşı koruma altında olmalarını sağlıyoruz.

Çevre Kirliliği Sorumluluk Sigortası

İşletmenizin tesis veya tesislerinin yeni oluşan veya önceden mevcut olan koşullardan kaynaklanmış çevre kirlenmelerinden ötürü oluşabilecek risklere karşı güvence altında olmanızı sağlıyoruz.

Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası

Tabii veya sentetik, katı, sıvı veya gaz şeklinde bulunan her türlü yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve yakıcı maddelerinizin üretimi, depolanması, satımı ve kullanımı faaliyetlerinde bulunduğunuz işletmenizin, mesleki faaliyetlerini gerçekleştirmesi esnasında meydana gelebilecek kazalar sonucu kusurları olsun veya olmasın
üçüncü şahısların uğrayabileceği maddi ve bedeni zararlara karşı sorumluluklarınızı poliçenizde belirlediğiniz limitler çerçevesinde güvence altına almanızı sağlıyoruz.

Sizin için en uygun poliçeyi birlikte bulabiliriz.

İhtiyaçlarınıza uygun sigorta poliçenizi seçmenizde size yardımcı oluyoruz. İlgilendiğiniz poliçe için “Teklif Al” formunu kullanarak hızlıca teklif alabilirsiniz.