Yönetici Sorumluluk Sigortası Nedir?

 

Yönetici Sorumluluk Sigortası, bir şirketin veya kuruluşun yöneticilerinin, görevlerini yerine getirirken yaptıkları hatalar veya ihmaller nedeniyle karşılaşabilecekleri hukuki ve finansal sorumlulukları karşılamayı amaçlayan bir sigorta türüdür. Bu sigorta, yöneticilerin yaptıkları hatalar, görevlerini ihmal etmeleri, yasal düzenlemelere uymamaları veya hatalı kararlar almaları sonucunda şirkete veya üçüncü şahıslara verilebilecek maddi zararları karşılayabilir. Bu zararlar genellikle mahkeme masrafları, tazminatlar ve cezalar gibi unsurları içerir.

Yönetici sorumluluk sigortası, yöneticilerin işlerini daha rahat yapmalarını sağlar çünkü şirketin veya kuruluşun finansal kaynaklarına erişmelerini sağlayarak hukuki ve maddi risklerin azaltılmasına yardımcı olur.

 

Teminatları Neler?

Yönetici sorumluluk sigortası teminatları, şirketin veya kuruluşun yöneticilerinin, görevlerini yaparken uğrayabilecekleri hukuki ve finansal riskleri kapsamaktadır. Bu teminatlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

  • Yönetim Kurulu Sorumluluğu Teminatı: Yönetim kurulu üyelerinin, görevlerini yaparken yanlış kararlar almaları veya yasal düzenlemeleri dikkate almamaları nedeniyle karşılaşabilecekleri maddi zararları içerir.
  • İşveren Sorumluluğu Teminatı: Yöneticilerin, çalışanlarla ilgili yanlış kararlar alması sonucu oluşabilecek tazminat taleplerini kapsar.
  • Suistimal ve Dolandırıcılık Teminatı: Yöneticilerin, şirketin kaynaklarını iyi niyetli kullanmayarak veya dolandırıcılık yaparak oluşabilecek zararları kapsar.
  • Hukuki Savunma Teminatı: Yöneticilerin, işlerini yerine getirirken hukuki davalarla karşılaşmaları durumunda, mahkeme harcamalarını ve avukat paralarını kapsar.
  • Rekabet Hukuku Teminatı: Yöneticilerin, rekabet hukukuna uymama nedeniyle şirketin karşı karşıya gelebileceği cezaları kapsar.
  • Çevre Sorumluluğu Teminatı: Yöneticilerin, çevre kirliliği veya çevre ile ilgili yasal düzenlemeleri ihlal etmesi sonucu oluşabilecek maddi zararları kapsar.

Yönetici sorumluluk sigortası teminatları, poliçe şartlarına ve sigorta şirketlerinin aktardığı seçeneklere göre değişebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Yönetici sorumluluk sigortası, şirketlerin yöneticilerinin meşru sorumluluklarını ve finansal tehlikeleri karşılamayı amaçlar. Yöneticilerin işlerini yaparken karşılaşabilecekleri kusurlar, yanlış kararlar, kanuni ihlaller veya yolsuzluklar gibi konularda şirketlerin yöneticileri ile beraber kendileri de maddi zararlara uğrayabilirler.

 

Bu sigorta ürünü, yöneticilerin bu çeşit tehlikelerden dolayı kendilerini korumalarına yardım eder ve şirketin veya yöneticinin hukuki savunma ücretlerini karşılar. Ayrıca, yöneticilerin kişisel servetlerinin de korunmasına yardımcı olabilir.

 

Yönetici sorumluluk sigortası, şirketlerin ve yöneticilerin oluşabilecek tehlikeleri en aza indirmelerine yardımcı olarak, işlerinin devamlılığını ve finansal istikrarlarını gözetmeye yardımcı olur. Aynı zamanda, bu sigorta ürünü, yöneticilerin daha cesur ve kreatif kararlar almalarına ve işlerini daha etkili bir şekilde yapmalarına da olanak tanır.

 

Sigorta şirketi, şirketin veya kuruluşun yöneticilerinin işlerini yaparken oluşabilecek tehlikeleri analiz eder ve buna göre münasıp bir sigorta paketi sunar.

 

Yönetici sorumluluk sigortası yaptırmak için gerekli belgeler arasında şirketin kuruluş belgeleri, yöneticilerin listesi, şirketin faaliyet alanı ve risk profili, yönetim kurulu kararları gibi dosyalar yer alabilir. Bu dosyalar, sigorta şirketi tarafından arz edilebilir.

 

Ayrıca, sigorta şirketi, yöneticilerin işlerini yaparken oluşabilecek tehlikeleri belirlenmesi için bir risk analizi yapar. Bu risk analizi, yöneticilerin işlerini yaparken ne tür mesuliyetlerle karşılaşabilecekleri, hangi meşru düzenlemelere uymaları gerektiği gibi konuları ele alır.

 

Yönetici sorumluluk sigortası primleri, şirketin risk profili, yöneticilerin adeti ve iş bölümü gibi faktörlere göre belirlenir. Bu nedenle, sigorta şirketi, sigorta primi hesaplaması için ihtiyaç olan tüm bilgileri toplar ve bunları kullanarak bir öneri sunar.

 

Son olarak, yönetici sorumluluk sigortası yaptırmak için, şirketin yöneticilerinin sigorta sözleşmesine izin vermeleri gerekiyor. Bu izin, şirketin yönetim kurulu kararı veya yönetim kurulu başkanı tarafından verilir ve sözleşmenin imzalanması ile birlikte sigorta poliçesi aktif hale gelir.

 

Yönetici sorumluluk sigortası, herhangi bir şirket veya kuruluşun yöneticileri aracılığıyla yaptırılabilir. Fakat, rastgele bir yönetici, şirketin faaliyetlerindeki görevi nedeniyle farklı seviyelerde bir tehlike profiline sahip olabilir.

 

Bu nedenle, sigorta şirketleri, yöneticilerin tehlike profillerini analiz ederek, sigorta primlerini ve teminat kotalarını buna göre belirlerler. Ayrıca, bazı sektörlerde hareket gösteren şirketler veya kuruluşlar, yönetici sorumluluk sigortasını yaptırmaları için meşru olarak mecbur olabilirler.

 

Özetle, rastgele bir şirket veya kuruluşun yöneticileri, işlerini yaparken oluşabilecek tehlikelerden korunmak için yönetici sorumluluk sigortası yaptırabilirler. Ancak, sigorta primleri ve teminat limitleri, yöneticilerin tehlike profillerine göre belirlenir.

Sizin için en uygun poliçeyi birlikte bulabiliriz.

İhtiyaçlarınıza uygun sigorta poliçenizi seçmenizde size yardımcı oluyoruz. İlgilendiğiniz poliçe için “Teklif Al” formunu kullanarak hızlıca teklif alabilirsiniz.