Kefalet Sigortası Nedir?

 

Kefalet sigortası; sigortalı kişi, sigortacı ve lehtar olarak üç kişiden oluşmaktadır. Sigorta şirketi sigortalının sözleşmeden ve/veya kanundan doğan sorumluluklarını yerine getirmeme durumuna karşı lehtara kefalet senedi değeri kadar garanti sağlamaktadır. Kefalet sigortası alışagelmiş sigorta uygulamalarından daha çok banka teminat mektubu özelliğine sahip bir sigorta şeklidir. Ayrıca, borçlu kişinin bankaların nezdindeki kredi limitlerinin bitirilmesi açısından sigortalılar için ek bir avantaj sağlanmaktadır.

 

Teminatları Neler?

Kefalet sigortası genel şartları doğrultusunda sunulan bazı ana teminatlar vardır.

 • Geçici ihale teminatı: İhale geçici teminatı, ihaleden sorumlu olan kişinin çekilmesi ya da sözleşmeyi imzalamak istememesi durumlarında yaşanabilecek maddi kayıplara karşı güvence sağlar.
 • Performans teminatı: İşin yürütülmesinden sorumlu kişi, sözleşmede belirlenen şartlara göre sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda devreye girer ve hasarların karşılanmasına yönelik güvence oluşturur. Sigorta şirketi, yeni bir firma ile anlaşarak işin tamamlanması sağlayabilir.

Kefalet sigortası, işletmeler ve müteahhitler için önemli bir finansal araçtır. İşletmelerin, müşterilerine veya ihalelere katıldıklarında, söz verdikleri işleri tamamlayacaklarını ve söz verdikleri sürede teslim edeceklerini garanti etmeleri gerekir. Kefalet sigortası, bu tür sözlerin yerine getirilmesini garanti altına alır ve işletmelerin müşterileri ve tedarikçileri tarafından daha güvenilir olarak görülmelerini sağlar.

 

Ayrıca, kefalet sigortası, işletmelerin veya müteahhitlerin işleri tamamlamadaki risklerini azaltır. Örneğin, müteahhitler, inşaat işleri sırasında çeşitli nedenlerle işlerini tamamlayamayabilirler. Kefalet sigortası, bu riskleri yönetmek ve müşterilerin ve diğer tedarikçilerin zararlarını karşılamak için bir araç sağlar.

 

Sonuç olarak, kefalet sigortası işletmelerin ve müteahhitlerin müşterilerine ve tedarikçilerine güven vermesine, riskleri yönetmelerine ve finansal riskleri en aza indirmelerine yardımcı olan önemli bir araçtır.

Kefalet sigortası yaptırmak için gerekli belgeler, genellikle şunları içerir:

 1. İşletme veya müteahhitin kimlik belgesi,
 2. Vergi numarası veya ticaret sicil kaydı gibi işletme bilgileri,
 3. İşletmenin finansal durumunu gösteren belgeler,
 4. Kefalet senedinin kapsamı ve tutarı,
 5. Kefalet senedine ilişkin sözleşme veya anlaşma.

Sigorta şirketleri, kefalet senedi kapsamında işletmelerin veya müteahhitlerin finansal durumlarını da inceleyerek kefalet sigortası taleplerini değerlendirirler. Bu incelemeler sonucunda, sigorta şirketi, kefalet sigortası konusunda işletmeye veya müteahhide teklif sunabilir veya bu teklifi reddedebilir.

Kefalet sigortası, birçok sektörde kullanılabilen bir finansal araçtır. İnşaat sektörü, taahhüt işleri, danışmanlık, turizm, perakende ve hizmet sektörü gibi birçok farklı sektörde kefalet sigortası yaptırılabilmektedir.

 

Ancak, kefalet sigortası yaptırmak için sigorta şirketlerinin belirli kriterleri olabilir. Bazı sigorta şirketleri, kefalet sigortası yaptırmak isteyen işletmelerin finansal durumlarını inceleyerek, kefalet sigortası taleplerini kabul edebilir veya reddedebilir.

 

Öte yandan, bazı sektörlerde kefalet sigortası zorunlu olabilir. Örneğin, kamu ihalelerine katılan işletmelerin, yasal olarak kefalet sigortası yaptırmaları gerekmektedir.

Kefalet sigortası kapsamında bir hasar durumunda, sigorta şirketi tarafından hasar ödemesi yapılırken belirli hususlara dikkat edilir. Bunlar şunlardır:

 1. Hasarın nedeni ve miktarı: Hasarın nedeni ve miktarı, sigorta şirketi tarafından doğru bir şekilde belirlenmeli ve hasar tutarı hesaplanmalıdır.
 2. Sigortalının sorumluluğu: Sigorta şirketi, hasarın sigortalının sorumluluğunda olup olmadığını belirleyerek hasar ödemesi yapar. Sigortalının kusuru veya ihmali sonucu meydana gelen hasarlarda, sigorta şirketi hasar ödemesi yapabilir ancak bu durumda sigortalıya karşı tazminat talep edebilir.
 3. Poliçe kapsamı: Hasarın poliçe kapsamında olup olmadığı, sigorta şirketi tarafından değerlendirilir. Kefalet sigortası poliçesi, belirli koşullara ve sınırlamalara sahip olabilir ve hasarın bu koşullar çerçevesinde olması gerekmektedir.
 4. Sigortalının beyanı: Sigortalının hasar ile ilgili doğru ve eksiksiz beyanı, hasar ödemesi sürecinde önemlidir. Sigortalının yanıltıcı beyanı veya eksik bilgi vermesi, hasar ödemesi yapılmasını engelleyebilir.
 5. Belgelerin doğruluğu: Sigorta şirketi, hasar durumunda sunulan belgelerin doğru ve gerçekçi olup olmadığını kontrol eder. Belgelerde sahtecilik veya yanıltıcı bilgi bulunması, hasar ödemesinin yapılmamasına neden olabilir.

Sizin için en uygun poliçeyi birlikte bulabiliriz.

İhtiyaçlarınıza uygun sigorta poliçenizi seçmenizde size yardımcı oluyoruz. İlgilendiğiniz poliçe için “Teklif Al” formunu kullanarak hızlıca teklif alabilirsiniz.