ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASI NEYE KARŞI KORUR?

Ürün sorumluluk sigortası, hatalı üretim, hatalı ambalajlama veya etiketleme, tüketiciye yetersiz ya da yanlış bilgi verilmesi vb. nedenlerle ayıplı veya kusurlu hale gelen ürünlerden dolayı bedeni ve/veya maddi zarara uğrayan 3. Şahısların, ürünü üreten, montajını yapan, dağıtan veya satışını yapan işletmelerden talep edecekleri tazminatları teminat altına almaktadır.

 

* Hatalı veya eksik yapılan tasarım ve imalatlar

* Hatalı veya eksik hazırlanan kullanım talimatları

* Yetersiz bilgilendirme

* Hatalı ambalajlama ve etiketleme

 

ÜRÜN GERİ ÇAĞIRMA SİGORTASI NEDİR?

 

Ürün Geri Çağırma Sigortası, sigortalı ürünün üretimi, dağıtımı, ambalajlanması sırasında meydana gelebilecek kazaen bozulma, tahribat, etiket ve tasarım hataları nedeniyle oluşan ve/ veya oluşabilecek maddi ve/veya bedensel zararlar sonucunda ürünlerin piyasadan geri toplanma masraflarını karşılamaktadır
Çeşitli şekillerde ayırabiliriz

Bu teminat sigortalı ürünün öngörülemeyen kusuru nedeniyle üçüncü şahsılarda oluşan maddi ve/vaya bedeni oluşan zararlar sonucu ya da alıcısına ulaşan ve kusurlu olduğu tespit edilen ürünlerin, maddi ve/veya bedeni zararlara yol açmasını engellemek amacıyla sigortalının yasal sorumlulukları çerçevesinde söz konusu ürünün piyasadan toplatılması ile ilgili önlem masraflarını karşılamaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Hatalı ürün, dizaynındaki veya üretimindeki bir kusur ya da uyarı içeriğindeki eksiklik ve yanlış yönlendirme nedeniyle kullanan tarafa zarar verme potansiyeli barındıran üründür. Hatalı ürünlerin tahmin edilemeyecek ölçüde tehlikeli doğası gereği tüketiciler yılda binlerce yaralanma vakası yaşamaktadırlar, bunlara kırılan kemikler, beyin travmaları ve yumuşak doku zedelenmeleri de dahildir.

Eğer hatalı bir ürün size zarar verirse dizayn sahibine, üreticiye, dağıtıcıya, ürünü ithal edene ya da dağıtım zincirindeki satıcıya, her kim sorumlu ise ondan tazminat talebinde bulunabilirsiniz.

Ürün Sorumluluk yasal teorisi, tasarımcıyı, imalatçıyı, distribütörü ve satıcıyı ayıplı tüketici ürünündeki ihmalleri çerçevesinde sorumlu tutar. Bu tarafların dağıtım zincirindeki kendi rolleriyle ilgili yaptıkları bir ihmal, tüketicinin ürünün doğasında yer almayan bir riske maruz kalmasına sebebiyet verebilir. Hatalı ürünler yanlış fonksiyon gösterir ve tüketicilerin ciddi yaralanma yaşamasına, travmatik beyin hasarı, yüz yaralanması, iç kanamalar, neden olabilir

Asla akıldan çıkarılmaması gereken bir konu da şudur, bir üründen dolayı yaralanma yaşamanız o ürünün mutlaka hatalı olduğu anlamına gelmez. Eğer yaşadığınız bedeni zarar ürün bilgilendirme dokümanında uyarı olarak yazan bir konuya ait ise ya da zararın sebebi ürünü yanlış kullanmanız ise ürün sorumluluk için tazminat talebinde bulunamazsınız.

Sonuç olarak zarar, üründeki bir ayıp sebebiyle, ister tasarım hatası, ister üretim hatası, isterse de yetersiz uyarı, meydana gelmelidir.

1-HATALI TASARIM SORUMLULUĞU

Ürün Sorumluluk tazminat taleplerinin birincisi “hatalı dizayn” temelli taleplerdir. Hatalı dizayn temelinde yapılan tazminat talepleri, ürünün, imalat aşamasında yapılan bir hata neticesinde değil tek başına tasarımından kaynaklı olarak tehlikeli olduğu iddiasında olan taleplerdir.

Örneğin bir arabanın çok ağır olması – ve bu yüzden yuvarlanma hasarı yaşaması riskinin yüksek olması – katastrofik bir yaralanmaya sebep olabilecek hatalı dizayn edilmiş bir ürüne örnektir. Hatalı dizayn edilmiş olabilecek ürünlere örnek olarak araba parçaları, ev aletleri ve oyuncaklar verilebilir.

Bir ürün, yanındaki kişi ya da kullanıcı için “anlamsız derecede tehlikeli” bir durumda ise o ürün dizayn hatası sebebiyle hatalı bir ürün olarak kabul edilir.

Bir ürün aşağıdaki durumlarda sıradan bir tüketicinin beklediği kadar güvenli değil ise tasarımı sebebiyle “anlamsız derecede tehlikeli” kabul edilir

 

*Talimatlara uygun kullanıldığı halde

*Üreticinin öngördüğü şekilde kullanıldığı halde

*Tasarım riski faydadan daha yüksek ise

 

2-ÜRETİM HATASI SORUMLULUĞU

 

Üretim hataları, ürün sorumluluk taleplerinin en yaygın kaynağıdır. Üretim hatası kaynaklı tazminat talepleri ürünün orijinal tasarımının tamamıyla güvenli olduğu ancak üretim aşamasında ürünü güvensiz hale getiren bir şey meydana geldiğini iddia eder. Eğer ürün öngörülen tasarımına tam olarak uyum sağlamıyor ve yine öngörülen tasarımdaki gibi güvenli performans sergilemiyorsa bir üretim hatası olduğu varsayılır.

Bir ürün aşağıdaki durumlarda sıradan bir tüketicinin beklediği kadar güvenli değil ise tasarımı sebebiyle “anlamsız derecede tehlikeli” kabul edilir

 

*Talimatlara uygun kullanıldığı halde

*Üreticinin öngördüğü şekilde kullanıldığı halde

*Tasarım riski faydadan daha yüksek ise

 

Örneğin bir lastik seti, kabul edilmiş standartlara göre, aracın ağırlığını destekleyecek şekilde, delinmelere dayanıklı, aşınma yıpranmaya karşı dirençli olarak tasarlanmıştır ancak bu lastiklerin üretimi aşamasında lastiği güvenle bir arada tutmak için kullanılan yapışkan tutkalın arasına talaş girer ve bu durum lastik tırtılının ayrılması, lastiğin delinmesi ve sonrasında ciddi bir kaza riskine neden olur.

 

3-UYARI-ETİKLEME HATASI SORUMLULUĞU

Uyarı ya da etiketleme hatası kaynaklı ürün sorumlulukta mağdur, ürünün boğulma tehlikesi, yanıcılık ya da yaralanmaya sebep verebilme gibi riskler barındırdığını, üreticinin yasal olarak bu tehlikelerle ilgili tüketicileri uyarması gerektiğini fakat bunu yapmadığını iddia eder.

Bu durumla sıklıkla reçeteli ilaç tedavilerinde karşılaşılır. Hastalar, ürün prospektüsünde bahsedilmeyen bir yan etki sebebiyle farklı bir hastalığa yakalanabilirler

İmalatçılar her olası risk ile ilgili uyarı yazmak zorunda değillerdir ancak günümüzde genel kabul görmüş teknik bilgiyle rahatlıkla keşfedilebilecek türden riskleri yazmak zorundadırlar. Uyarı hatası, yetersiz ya da yanlış yazılar veya uyarının yeri olabilir. Eğer bir üretici ürünün doğasında olan risk ile ilgili uyarı yükümlülüğünü yerine getirmemişse sorumlu tutulabilir.

Uyarı ya da etiketleme hatası hemen hemen her üründe meydana gelebilir. Bunların en bilineni Mc Donald’s sıcak kahve davasıdır. Mc Donald’s’a, üzerine sıcak kahve dökülen ve ciddi şekilde yaralanan bir müşterisi dava açmış ve sıcak kahvenin döküldüğünde sebep olabileceği ciddi yanık riskleriyle ilgili müşterilerini uyarmadığını iddia etmiştir.

Bir başka örnek de artan sayıda Zantac-ilişkili davalardır. Midedeki asit oranını düşürmek için bu ilacı kullanan hastalarda N-Nitrosodimethylamine (NDMA) bulaşması sebebiyle anormal yüksek oranda kanser teşhisi konmaktadır

Tüketicinin kullanımına sunulan ürünlerin verebileceği bedeni veya maddi zararlarda üreticinin yanında dağıtımını ve satışını yapan işletmeler de hukuken müteselsil sorumlu olduğundan, ürün sorumluluk sigortasına sadece üreticiler değil ürünün satışını ve dağıtımını yapan toptancılar, distribütörler ve perakende satıcılar da ihtiyaç duymaktadır.

Ülkemizde konu hukuki açıdan 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamında değerlendirilmektedir. Bu kanunun 4. maddesinde, ayıplı mal veya ayıplı malın verebileceği zararlardan imalatçı, bayi, satıcı, acente ve ithalatçı dahil olmak üzere ürünün satışını ve dağıtımını yapan tüm işletmelerin sorumlu olduğu belirtilmektedir.

Örneğin; otomotiv sanayine tedarikçi olarak hizmet vermektesiniz, ürettiğiniz malı nihai ürünü üreten firmaya satıyorsunuz ve ilgili firma sizin ürünlerinizi kullanarak hususi /ticari araç üretiyor. Bu aracın, sizin sattığınız ürünün kusurundan dolayı kaza yaptığını ve 3. şahıslara zarar verdiğini varsayalım, işte bu noktada firmanıza yöneltilebilecek tazminat taleplerini karşılayan ürün Ürün Sorumluluk Sigortasıdır.

Otomotiv yan sanayinin çok gelişmiş olduğu ülkemizde bu sektör özelinde yaygın olarak ana üretici (OEM) talepleri doğrultusunda Ürün Sorumluluk ve Geri Çağırma sigortaları yapılmaktadır

Otomotiv sektörüne Ürün Sorumluluk sigortası sunarken Sigorta Şirketleri öncelikli olarak şirketinizin deneyimine ve ne kadar süredir hangi şirketlere hangi ürünleri tedarik ettiğinizi sorgulayacaklardır.

İkinci olarak, üretilen ürünlerin kritik güvenlik parçası olup olmadığı, yani olası bir hatalı üretimin sürüş güvenliğini doğrudan etkileyip etkilemediği önemli bir kriterdir.

Bu çerçevede aşağıdaki ürünler kritik güvenlik parçaları olarak kabul edilmektedir.;

  • Fren sistemleri
  • Air bag
  • Süspansiyon sistemleri
  • Görmeye dair parçalar (silecek, far, ön cam)

 

Sahip olduğunuz Kalite Belgeleri, özellikle Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi Standartı IATF 16949 belgesi, öncelikle sorgulanan evraklardandır.

İlaveten, örneğin bir Geri Çağırma Planı’na sahip olmanız, Ürün İzlenebilirliği ve Takip Edilebilirliği ile ilgili sistemlerinizin aktif olması, Uygun Olmayan Ürün Prosedürü’nü uyguluyor olmanız  risk azaltıcı faktörlerdir.

Ppm oranı (milyondaki hatalı parça oranı) da şirketlerin kalite seviyelerini tespit edebilmek için önemli bir göstergedir. Ppm oranı ne kadar düşük ise sigorta şirketlerinin yaklaşımları da o derece olumlu olmaktadır.

Batch size (parti büyüklüğü) bilgisi, tek bir parti üretimdeki hacmi görebilmek ve dolayısıyla üstlenilen riskin ölçeğini anlayabilmek (tüm parti üretimdeki parçaların aynı ayıpla üretildiği varsayılır) adına Sigorta Şirketlerince sorulmaktadır.

Ürünlerinizi ihraç ettiğiniz ülkeler de önemli bir risk unsurudur. Özellikle ABD Kanada’ya yaptığınız ciro ve gönderdiğiniz ürünler, o ülkelerdeki yüksek tazminat tutarları ve hak arama bilinci yüksekliği sebebiyle ayrı bir risk değerlendirmesine tabi tutulacaklardır.

• Sigortalının, dağıtım kanallarına ya da müşterilerine geri çağırma ile ilgili medya kanalları veya diğer iletişim araçları ile yapacağı uyarı ve/veya duyuru masrafları
• Geri çağırmaya konu ürünlerin, tespit edilmesi, izlenmesi, ve ayrılması ile ilgili masraflar
• Geri çağırmaya konu ürünlerin dağıtım ya da satış noktalarından nakliye ve nakliye ya da gerekli işlemler süresince olabilecek geçici depolama masrafları
• Geri çağırmaya konu ürünler için en uygun önlemlerin(tamir, değişim, ya da imha) bulunması için yapılacak analizler
• Geri çağırmaya konu ürünlerin, monte edildiği yerlerden sökülmesi ve yerlerine yenilerinin monte edilmesi ile ilgili masraflar
• Değiştirilen ya da onarılan sigortalı ürünlerin tekrar nakliyesi masrafları
• Geri çağırmaya konu ürünlerin işlemleri sırasında oluşabilecek ek işçilik masrafları veya ek istihdam masrafları

• 1.Şahıs Geri Çağırması vs 3.Şahıs Geri Çağırması
Sigortalının nihai üretici olduğu ve piyasaya sürdüğü ürünleri kendisinin geri çağırmasına 1.Şahıs Geri Çağırması, Sigortalının ara ürün üreticisi olduğu ve ürettiği ayıplı ara ürün sebebiyle nihai üreticinin ürünlerini geri çağırıp kendisine rücu etmesine 3.Şahıs Geri Çağırması denilmektedir.

• Zorunlu Geri Çağırma vs İsteğe bağlı Geri Çağırma
Kamu otoriteleri tarafından Sigortalının ürünlerini piyasadan toplamak zorunda kaldığı durumlarda yapılan geri çağırmalara Zorunlu Geri Çağırma, Sigortalının kendi isteğiyle ürünlerini geri çağırmasına isteğe bağlı geri çağırma denmektedir.

• Sessiz Geri Çağırma vs Duyurulan Geri Çağırma
Şirketin, itibar riski nedeniyle kamuoyuna duyurmadan ürünlerini piyasadan toplamasına sessiz geri çağırma, bunun dışındaki geri çağırmalara da duyurulan Geir Çağırma denmektedir.

sorumluluk-2

Sizin için en uygun poliçeyi birlikte bulabiliriz.

İhtiyaçlarınıza uygun sigorta poliçenizi seçmenizde size yardımcı oluyoruz. İlgilendiğiniz poliçe için “Teklif Al” formunu kullanarak hızlıca teklif alabilirsiniz.