YABANCI SAĞLIK SİGORTASI NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti anayasasına göre, vatandaşlık başvurusunda bulunan ve ikamet izni almak isteyen yabancı uyruklu kimselerin, sağlık sigortası yaptırma zorunluluğu bulunmaktadır. İkamet İzni randevusu almak isteyen yabancıların kişilerin randevu vakti gelince sağlık sigorta poliçesinin orjinalini ya da elektronik imzalı halini ibraz etmeleri yeterli olacaktır.

Poliçe,10/05/2016 tarih ve 16/2016 saylı Vize ve İkamet Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin genelgede belirlenmiş olarak asgari teminat yapısını kapsamaktadır. Yabancı Uyruklu Kişilerin, anlaşılmış olan sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilen tanı ve tedavilerine ait sağlık harcamaları, poliçede belirttiğimiz teminatlar, limit, ödeme oranı ve istisnalara uygun olacak şekilde kaarşılanmaktadır. Bu masraflar, sigortalının bağlı olduğu poliçede belirlenmiş olan Sağlık Sigortası Genel Şartları’na ve Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği’ne ve bu özel şartlar dahilinde sağlık kurumları uygulama koşullarına uygun hazırlanan teminat tablosundan ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

*Şirket primlerinin ortalamasıdır.

SİGORTA ŞİRKETLERİNDE Kİ BAŞLICA TEMİNATLAR

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

•Özel anlaşmalı olan hastane hizmetleri (ameliyat, ameliyathane, anestezi, ilaç, laboratuvar, radyoloji vb.) hizmetler

•Özel anlaşmalı olan hastanede kalınan süre içerisinde oda, yatak, yemek ve refakatçi masrafları

•Kornea, böbrek, pankreas, karaciğer, kalp, akciğer nakli masrafları

•ESWL, Gama Knife giderleri

•Koroner anjiyografi giderleri

•Özel anlaşmalı olan hastanede yatarak tedavi esnasında yapılan tüm tanı amaçlı biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji tetkikleri, radyolojik inceleme ve görüntüleme masrafları

•Özel anlaşmalı hastanede ameliyattan sonra gerçekleşen fizik tedavi masraflarının karşılanması

•Sigortalının günlük yaşam faaliyetlerine yardımcı olması amacı ile aynı zamanda sosyal bakımdan destek olunması için evde yapılan tıbbi bakım hizmetleri

•Özel anlaşmalı hastanede kemoterapi, radyoterapi, diyaliz masrafları

•Besin zehirlenmesi, alçı uygulaması, basit yanık tedavileri gibi 24 saatten kısa süreli tıbbi tedaviler (gözlem, müşahede)

•Bir kaza veya hastalık sonucunda uzuv kaybı olması halinde suni uzuv ücretlerinin karşılanması

•Özel anlaşmalı olan hastanede yoğun bakım ünitelerindeki tedavi masraflarının karşılanması

•Özel anlaşmalı hastanede trafik kazası sonucu meydana gelmiş olan diş ve burun ile ilgili tedavi masraflarının karşılanması

•Özel anlaşmalı olan hastanede doktor muayene ücretinin karşılanması
•Özel anlaşmalı  olan hastanede tanı amaçlı inceleme masrafları karşılanması
•İlaç giderleri
•Özel anlaşmalı olan hastanede fizik tedavi masraflarının karşılanması

Türkiye’de yaşamak isteyen tüm yabancılar diledikleri gibi yabancı sağlık sigortasından faydalanabilir. Yabancı sağlık sigortası, Türkiye’de çalışmak veya okumak isteyen yabancı uyruklu kişiler için zorunlu bir uygulamadır. Yabancılar için herhangi kısıtlayıcı bir uygulama olmamaktadır. Ancak yaş, sağlık durumu ve eklenecek özel isteklerle poliçenin kapsamında değişiklikler yaşanabilir.

Ülkemizde yaşamak isteyen yabancı uyruklu kimseler için yabancı sağlık sigortası zorunludur. İster iş ister eğitim amaçlı ikamet izni almak isteyen yabancılar ikamet izni sigortası yaptırmak zorundadır. Bu sebeple, sigorta yaptırırken ayrıntılı araştırma yapılması gerekir ya da bu işi yapan yetkin acenteler ile iletişime geçilmelidir. Başvuran kişinin yaşı, sağlık durumu göz önünde bulundurulurken acenteler kişinin ihtiyacına göre ek teminatları da sunabilir.

Oturma izni sağlık sigortası, Ülkede yaşamak veya ikamet izni almak isteyen yabancılar için zorunluk gerektiren bir sigorta çeşididir.
Yabancı sağlık sigortası, yurtdışından gelen kimseleri ve aileleri için sağlık hizmetlerine erişim imkanı sunmaktadır. 11 Nisan 2014 yılında yürürlüğe giren düzenleme ile yabancılar Türkiye’de en az 1 yıllık sağlık sigortası yaptırmak zorunluluğundadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yabancılara devletin tüm hastaneleri ve kliniklerinde yatılı veya ayakta tedavi hizmetlerine izin vermektedir.

Yabancı uyruklu kimselerin; genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayıldığı tarihten önce mevcut olan kronik rahatsızlıkları dışında kalan diğer hastalıklarının tedavisi genel sağlık sigortası kapsamında karşılanmaktadır.

Ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler 1 yıllık ikamet etme şartı aranmaksızın öğrenim kurumuna/okula ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları hâlinde genel sağlık sigorta kapsamında olurlar. Bu sürede talepte bulunmayanlar hakkında öğrenimleri süresince genel sağlık sigortası hükümleri uygulanamaz.

Genel sağlık sigortası tescil işlemleri, yabancı uyruklu öğrencileri  getiren kamu idareleri, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında yapılacak protokoller çerçevesinde yürütülmektedir. Ayrıca; yabancı uyruklu öğrencilerden ister 18 yaş altı isterse diğer öğrencilerin tescil işlemlerine ilişkin talepler veli/vasi ya da Türkiye’ye getiren kurum/ kuruluşlarca yerine getirilebilir

Yatarak Tedavi: Anlaşmış olan sağlık kurumlarında yatarak tedavi teminatı limitsiz, anlaşmalı olmayan sağlık kurumlarında ise yıllık 20.000 TL limit ve %20 sigortalı katılım payı ile karşılanmaktadır.
Ayakta Tedavi: Ayakta tedavi giderleri ise yıllık 2.000 TL limit ve %40 sigortalı katılım payı ile karşılanmaktadır.

“Yabancı sağlık sigortası, Türkiye sınırları içerisinde çalışmak isteyen, eğitim görmek isteyen ya da yaşamak isteyen yabancı uyruklu kimselerin yapmasının zorunlu olduğu oturma izni sigortası çeşidir. Bu sigorta çeşidi, yabancı uyrukluların sağlık hizmetlerine ulaşımını sağlayan ve İkamet İzni Taleplerine İlişkin Özel Sağlık Sigortası Genelgesi bağlamında çıkarılmış olan poliçelerle sağlık bakım masraflarını karşılayan bir poliçe çeşididir. Yabancı sağlık sigortası, yabancı vatandaşların ülkemiz içerisinde sağlık hizmetlerinden yararlanmasına izin verir. Bu ürün, hem eğitim için gelenlere hem de iş için ülkemizde kalanlara önemli yararlar sağlayan çok çeşitli teminat seçenekleri sunmaktadır. Poliçe teminat opsiyonları sigorta şirketine göre farklılık göstermektedir. Ancak genel koşullar altında belirlenen ana teminat seçenekleri kısaca şu şekildedir:

1.Hastalık sonrası teşhis ve tedavi hizmetleri.

2.Kaza sonrası teşhis ve tedavi.

3.Evde bakım hizmetleri

4.Reçete edilen ilaçların temini hizmetleri.

5.Cerrahi müdahale hizmetleri.

6.Hastanede yatış hizmetleri.

7.Koroner anjiyografi maliyetleri hizmetleri.

8.Endoskop, MRI, radyografik görüntüler hizmetleri.

9.Fizik tedavi hizmetleri.

10.Yoğun bakım hizmetleri.

11.Laboratuvar maliyetleri hizmetleri.

12.Kemoterapi, radyasyon tedavisi veya diyaliz gibi önemli tıbbi durumlarda tedavi hizmetleri.

13.Konaklama ve yemek hizmetleri.

14.Pansuman veya serum ihtiyacı.”

Sizin için en uygun poliçeyi birlikte bulabiliriz.

İhtiyaçlarınıza uygun sigorta poliçenizi seçmenizde size yardımcı oluyoruz. İlgilendiğiniz poliçe için “Teklif Al” formunu kullanarak hızlıca teklif alabilirsiniz.