Nakliyat

Olası hasarlar karşısında esnek ve hızlı bir süreç oluşmasını sağlıyoruz.

Biliyoruz ki ticaretin en önemli süreçlerinden biri de üretilen malın gerekli yere naklidir. Nakil sırasında malın başına gelebilecek her türlü hasar işletmecinin ciddi miktarda zarara uğramasına sebep olacaktır.

Oluşabilecek bu zarardan en az şekilde etkilenmek adına Nakliyat Sigortaları yapılmaktadır. Biz, sigorta maliyetinizi ve olası hasar riskinizi minimize etmek adına, olası hasarlar karşısında esnek ve hızlı bir süreç oluşmasını sağlıyoruz.

Depocu Sorumluluk

Depolama faaliyetlerinizden dolayı, sizlerin muhafaza ve kontrolüne bırakılan üçüncü şahıs emtealarının uğrayacağı fiziksel hasarlar dolayısıyla sizlere yüklenebilecek sorumlulukları teminat altına almanızı sağlıyoruz.

Stock Throughput

Ürünlerinizi, üretim sürecinden başlayarak nihai alıcıya ulaşana kadar geçen süre içerisinde meydana gelebilecek rizikolara karşı tek bir poliçede geniş kapsamla teminat altına almanızı sağlıyoruz.

Nakliyat Abonman / Open - Cover

Sigorta şirketi ile yapılan abonman sözleşmesiyle önceden belirlenen teminat limitleri, şartlar ve fiyatlar çerçevesinde yapılacak tüm seferlerinizin, yükleme bildiriminin zamanında yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın otomatik olarak teminat altında olmasını sağlıyoruz.

Gemi Gövde ve Makine Sigortası

Geminizin gövde, makine ve donanımlarınızın sefer esnasında veya limanda demirli iken meydana gelebilecek karaya oturma, batma, çarpışma gibi risklerini teminat altına almanızı sağlıyoruz. Buna ilaveten infilak, yangın, ağır hava şartları, kargonun yükleme ve boşaltılması da poliçede teminatlar dâhilindedir.

Gemi İnşa Sigortası

· Gizli kusur nedeniyle, kusurlu parçanın onarımı ve yenilenmesi masrafları,

· Kızağa konma ve inşaat sırasındaki riskler,

· Denize indirme sırasındaki riskler,

· Deneme seferleri, (250 Deniz mili ile sınırlı)

· Üçüncü kişilere karşı sorumluluk

başta olmak üzere gemi inşa sürecindeki risklerinizi güvence altına almanızı sağlıyoruz.

Yat Sigortası

Özel amaçlı gezinti teknelerinizi karada, denizde veya çekek alanında aşağıdaki risklere karşı güvence altına almanızı sağlıyoruz

· Seyredilebilir sularda batma, oturma, çatışma vb. riskler

· Denizde ve karada hırsızlık, yangın, yıldırım, infilak, deprem gibi riskler

· Rıhtım ve liman tesisleriyle, kara veya hava taşıtlarıyla temas ya da bunlardan düşen cisimlerin verebileceği hasarlar gibi riskler

· Başka teknelere, üçüncü şahıslara veya mallarına verebileceğiniz zararlar

NAKLİYAT BİLDİRİM FORMU

    Sizin için en uygun poliçeyi birlikte bulabiliriz.

    İhtiyaçlarınıza uygun sigorta poliçenizi seçmenizde size yardımcı oluyoruz. İlgilendiğiniz poliçe için “Teklif Al” formunu kullanarak hızlıca teklif alabilirsiniz.