Havacılık

Sektörün tüm segmentleri için broker’lik hizmeti sunuyoruz.

Havacılık, sayısı hızla artmakta olan yolcu ve malları bulundukları yerden gitmek istedikleri yere taşıyan, dünyadaki yüksek profilli sanayi kollarından biridir.
Müşterilerimize, risk yönetimi imkanlarıyla birlikte, hafif jetlerden bayrak taşıyıcılara, bölgesel havaalanlarından uydu işlemlerine kadar sektörün hemen tüm segmentleri için broker’lik hizmeti sunmaktadır.

Hava Aracı Gövde Sorumluluk Sigortası

Hava taşıtınızın; yerde dururken, hareket halindeyken (taksi hali) ya da uçuş sırasındaki herhangi bir nedenden dolayı oluşacak arızalara karşı teminat altında olmanızı sağlıyoruz.

Hava Aracı Muafiyet Altı Sigortası

Gövde sigortalarında yer alan muafiyet tutarını düşürmek amacıyla hava yolu şirketlerinden satın almanızı sağladığımız teminattır.

Hava Aracı Gövde Savaş, Terörizm Sorumluluk Sigortası

Hava taşıtınızın gövdesine; savaş ve terör gibi tehlikeli risklerden kaynaklı gelebilecek hasarları teminat altına almanızı sağlıyoruz.

Hava Araçları Sorumluluk Sigortası

Hava taşıtınızın veya taşıtınızdan düşecek parçaların neden olduğu bedeni veya maddi zararlarla ilgili olarak üçüncü şahıslar tarafından aleyhinize ileri sürülecek tazminat taleplerine karşı güvence altında olmanızı sağlıyoruz.
Yolcularınızın hava taşıtınızda maruz kalabilecekleri bedeni hasarlar nedeni ile tarafınıza düşen hukuki sorumluluğu da Yolcu Sorumluluk Sigortası ile teminat altına almanızı sağlıyoruz.

Hava Araçları Ferdi Kaza Sigortası

Mürettebat veya yolcularınızın, hava taşıtınızda meydana gelen bir kaza sonucu ölmeleri veya sürekli sakat kalmaları durumunda, yasal varislerine veya kendilerine ödemeniz gereken tazminat bedellerini, poliçede belirlediğiniz limitlere kadar güvence altına almanızı sağlıyoruz.

Hava Aracı Yedek Parça Sigortası

Motorlar dâhil olmak üzere uçak yedek parçalarınızın, uçak üzerinde bulunmadığı süre zarfında yerde veya taşınma esnasında meydana gelecek hasarlanmalara karşı, belirlenen limitler çerçevesinde güvence altında olmanızı sağlıyoruz.

Hava Aracı Yolcu Mali Mesuliyet Sigortası

Yolcularınızın uçağa binişlerinden, uçakta yolculuk sırasında ve uçaktan inişlerinin sona ermesi aralığındaki süre zarfında, bagajlarının (hava yolunun ve yolcunun kontrolünde olan) ve kişisel eşyalarının zarara uğraması ile yolcuların kendilerinin yaralanmaları sonucu ortaya çıkan masraflarınızı güvence altına almanızı sağlıyoruz.

Pilot Lisans Kaybı Sigortası

Gerçekleştirmiş olduğunuz kaza neticesinde yaralanma veya sakatlık sonucu lisansınızı kaybetmeniz durumunda mevcutta belirmiş olduğunuz limitlere kadar kendinizi güvence altına almanızı sağlıyoruz.

Hangar Mali Sorumluluk Sigortası

Bakımını yaptığınız ya da kontrolünüz altında olan ancak sahibi olmadığınız veya kiralamadığınız, gözetiminiz altındaki üçüncü şahısların sahibi olduğu uçak ve uçak parçalarına gelebilecek zararlara karşı sorumluluğunuzu güvence altına almanızı sağlıyoruz. Güvenceniz; uçağın veya uçak parçalarının tarafınıza tesliminden itibaren başlayıp ve geri sahibine teslim ettiğiniz anda son bulur.

Hava Araçları Ürün Sorumluluk Sigortası

Sattığınız, hizmet verdiğiniz, testini gerçekleştirdiğiniz, tedarikini yaptığınız uçak veya uçak parçaları ürünlerinizden kaynaklanan ve ürünün müşteriye veya alıcıya tesliminden sonraki süreçte sigorta dönemi içerisinde üçüncü şahıslarda meydana gelen yaralanma ve üçüncü şahısların mallarında meydana gelen zararların ödenmesine karşı sorumluluğunuzu teminat altına almanızı sağlıyoruz.

Hava Alanı İşletme veya Hava Alanında Yer ve Bina Sahipliğinden Kaynaklanan Sorumluluk Sigortası

Tarafınızca yürütülen hizmetlerin doğrudan neden olacağı üçüncü şahısların bina ve ofislerinde meydana gelen yaralanma ve mal zararlarını karşılayan, ana sözleşmede yer alan operasyon ve iş tanımına bağlı olarak çalışanlarınız tarafından yürütülen iş ve işlemlerden kaynaklanan üçüncü şahısların yaralanma ve mal zararları, işlemlerinizin yürütülmesinde kullanılan araç ve makinelerin kullanılması sırasında işçilerinizin hata ve ihmali sonucunda ortaya çıkan yaralanma ve mal zararlarına karşın güvence altında olmanızı sağlıyoruz.

Hava Aracı Mekanik Arıza Sigortası

Gövde ve yedek parça sigortalarınızda istisna olarak kabul edilen motorlarda meydana gelen arızalar nedeniyle ortaya çıkan faaliyet zararlarınıza karşı teminat altında olmanızı sağlıyoruz.

Terminal Operatör Sorumluluk Sigortası

Liman işletme faaliyetleri ile ilgili limanda bulunan kargo, deniz taşıtları, donanım ile üçüncü şahısların emtealarına yanaşma, yükleme, boşaltma, elleçleme esnasında oluşabilecek zararlar ve limana bırakılmış deniz taşıtları nedeniyle üçüncü şahıs veya mallarında oluşabilecek hasarlar ve bu hasarlar ile ilgili tarafınıza açılacak dava masraflarını günece altına almanızı sağlıyoruz.

Sizin için en uygun poliçeyi birlikte bulabiliriz.

İhtiyaçlarınıza uygun sigorta poliçenizi seçmenizde size yardımcı oluyoruz. İlgilendiğiniz poliçe için “Teklif Al” formunu kullanarak hızlıca teklif alabilirsiniz.